Over Excelsior


Ons koor "Christelijk gemengde zangvereniging Excelsior" is op 5 januari 1977 opgericht onder de leiding van de heer Gijzen.

In 2017 heeft het koor haar 40-jarig jubileum mogen vieren met een prachtige concertuitvoering in de Gereformeerde kerk te Kockengen. We bestaan momenteel dus 47 jaar.

 

Het leden aantal van het koor ligt tussen de 65 – 70 leden. De leden komen uit Kockengen en uit de omliggende dorpen en plaatsen van onze regio.


Sinds januari 1977 hebben er veranderingen plaatsgevonden. Verschillende dirigenten hebben onze zang geleid, leden kwamen en leden gingen, maar er wordt nog steeds even enthousiast als in de begintijd gezongen. Op ons koor zing je de sopraan-, alt-, tenor-, of bas partij onder leiding van onze dirigent Wim de Penning. Vanaf 2001 zijn we als koor met onze huidige dirigent verbonden.
 

Ons zangkoor bestaat uit leden die behalve van zingen ook houden van een stukje gezelligheid. Zo wordt er in de pauze heel wat bijgepraat en aan het begin van ieder nieuw zangseizoen houden we een gezellige barbecue of fietstocht met elkaar.
 

Koorreizen:
In mei 2006 zijn we ook met elkaar 3 dagen naar Engeland geweest. We hebben daar gezongen in de mooie kathedraal in Canterbury, en ook nog een uitvoering gegeven in Maidstone samen met een Engels kinderkoor.

In juli 2014 een uitstapje naar België gemaakt en Antwerpen en Brugge bezocht. Een prachtige trip met als hoogte punt het zingen in enkele prachtige kerken.

In mei 2017 zijn we tijdens het hemelvaart weekend 3 dagen naar Heidelberg in Duitsland geweest. Daar gezongen in schitterende oude kerken zoals de Dreifaltigkeitzkirche.


Ook in de toekomst hopen wij van tijd tot tijd een uitstapje te gaan maken. We proberen dan iedere keer naar een ander land te gaan. Zo staat er voor 2024 een koorreis gepland naar Parijs in Frankrijk.

De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.
 

Concerten:
Ieder jaar geven we een aantal concerten. In het verleden hebben we al eens meegewerkt aan een opname voor "Nederland Zingt" op uitnodiging van de E.O.

Tegenwoordig zingen we ieder jaar:

  • Rond pasen in vesperdiensten
  • Met Hemelvaart als we op koorreis zijn.
  • Aan het eind van het seizoen in juni een afsluitend concert.
  • Rond 31 oktober als het hervormingsdag is.
  • Een enkele keer met een zendingsavond en/of met een speciaal doel.
  • Met kerst voor een verzorgingstehuis en voor ons eigen publiek in Kockengen.

Verder zingen we ook samen met andere koren en geven we zo concerten met verschillende musici uit het land.
 

Repertoire:
Ons zangrepertoire bestaat uit zowel Nederlandstalige als Engelstalige Christelijke liederen en is heel afwisselend met bijvoorbeeld een aantal prachtige stukken van Johan Bredewout.

Het koor heeft als doel de boodschap van het evangelie uit te dragen. Het geloof in de Heere Jezus Christus willen we al musicerend en zingend uitdelen aan onze luisteraars.

Elke woensdagavond wordt er met zeer veel plezier en enthousiasme, onder leiding van onze dirigent Wim de Penning, gerepeteerd en wordt er hard gewerkt aan de kwaliteit en het zangniveau van ons koor met behulp van een zangpedagoog.

Onze repetitieavond is elke woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Gereformeerdekerk aan de Dreef te Kockengen.

 

 

www.excelsiorkockengen.nl

Kom eens luisteren en u zal merken hoe leuk het is om met elkaar te repeteren om dit later op een concert te laten horen aan wie het horen wil.